Greenpeace 2.0

Greenpeace 2.0

Svět se mění a my s ním...

Chceme účinněji dosahovat výsledků v kampaních, potřebujeme využívat modernější technologie, rozvíjet současné zaměstnance, dobrovolníky a aktivisty. Chceme navazovat užší spolupráci s dalšími organizacemi a daleko více propojíme pobočky Greenpeace. Budeme utvářet koalice, podporovat hnutí a celkově otevírat naši práci lidem. Protože lidé jako jste Vy budou srdcem Greenpeace více, než kdy dřív. Pomozte nám s “aktualizací” na Greenpeace na 2.0.

Greenpeace
a lidé

Chceme Vám více otevřít Greenpeace a pomáhat vyhrávat kampaně, které považujete za důležité. Chceme usnadnit cestu k aktivismu a nabídnout Vám další možnosti, jak měnit svět a zapojovat se do toho, jak a kam Greenpeace směřuje.

Média
a osvěta

Musíme lépe pracovat s médii a pořádat více přitažlivých kampaní a projektů pro  veřejnost. Chceme také investovat do propagačních ploch, online reklamy a zaměřit se na osvětu včetně škol.

Kompetence
a profesionalita

Budeme rozvíjet a vzdělávat současné zaměstnance, aktivisty, dobrovolníky i naše partnery tak, aby dopad společné práce byl co největší, abychom dostáli co nejlepších výsledků v co nejkratší době a abychom udrželi tempo s měnící se společností.

Nástroje
a technologie

Vytvoříme nové aplikace, které pomůžou ovlivňovat Greenpeace, usnadní Vám život a pomůžou vyhrávat kampaně. Abychom se mohli postavit i těm technologicky nejlépe vybaveným soupeřům, potřebujeme novější, zelenější a výkonnější technologie.

Spolupráce
s partnery

Potřebujeme více propojenou síť poboček Greenpeace. Budeme aktivně prosazovat koalice v tématech, společných s jinými neziskovými organizacemi. Chceme nabídnout své zkušenosti a podporu nově vznikajícím organizacím a hnutím.

Celkem přispějete:  Kč